sennheiser e945

  1. A

    Micro dây Sennheiser E945

    Giới thiệu Micro dây Sennheiser E-945 Micro dây Sennheiser E-945 là micro cầm tay dành cho Vocal có hướng thu super-cardioid, loại bỏ tiếng ồn và tiếng hỗn tạo xung quanh, tái tạo âm thanh trung thực tự nhiện và mượt mà. Âm thanh ấm áp tương xứng với cấu trúc cứng cáp của micro và loại bỏ tiếng...
Top