Chứng Khoán Phái Sinh - Cập Nhật Danh Mục Tuần 2

DeborahMloLemous

Thành viên mới
[Góc Môi Giới] CẬP NHẬT DANH MỤC ĐẦU TƯ TUẦN 2
Phòng Môi Giới MBKE - Khối Kinh doanh Đồng Khởi - Phòng MG 2
MBKE kính gửi Quý NĐT danh mục của phòng Môi giới 2.
Để nhận tư vấn Quý NĐT vui lòng liên hệ:
Anh Nguyễn Trung Hiếu – Trưởng phòng Môi giới Cao cấp 2 – Khối Kinh doanh Đồng Khởi
Điện thoại liên hệ: 0909 279 991
Mail: trunghieu.nguyen@maybank-kimeng.com.vn
----------------------------------------------------------------------
Thông tin Liên hệ:
CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG
028 44 555 888
Email: customer.service@maybank-kimeng.com.vn
Đăng kí mở tài khoản chứng khoán online tại đây:
https://www.maybank-kimeng.com.vn/kimengportal/accountonline/add.do
 
Top