Không thể update itunes

I

invalid@example.com

Khách vãng lai
[]E đang dùng Win 7 32bit, khi cắm iphone vào máy tính để restore( Máy iphone 7 Plus đang chạy bản 11.1.2, còn itunes đang là 12.1.3) thì nó báo bản itunes của e bị thấp, cần phải nâng cấp, khi bấm nâng cấp thì nó báo lỗi như hình. Có pro nào biết xin chỉ giáo dùm e với ạ.
E xin cảm ơn rất nhiều ạ
Source
 
Top