Mất danh bạ iphone.

I

invalid@example.com

Khách vãng lai
[]Tình hình là chị mình có con iphone 5s,sau đó chuyển sang sài con iphone 7s,nhưng vì ko biết sd nên khi chuyển sang máy mới thì danh bạ đã bị mất nhiều số điện thoại (có lẽ là chưa back up danh bạ vào icloud máy củ).
Và chị mình đã cho cháu mình sd nên khi có cuộc gọi đến thì cả 2 máy điều reo và tin nhắn cũng vậy.Khi mình biết tình trạng trên thì mình đã tạo tài khoản mới cho iphone 5s và sign out tài khoản cũ trên iphone 5s.
Nhưng hiện nay thì máy chị mình gặp 1 tình trạng mà mình cũng ko...

Mất danh bạ iphone.
Source
 
Top