Nhờ kiểm tra (hack) bảo mật server DMZ

I

invalid@example.com

Khách vãng lai
[]Nhờ ace kiểm tra hộ bảo mật của server DMZ tại địa chỉ 27.3.221.248
Hiện đang có 2 service ftp và web 9080.
Bạn nào test hộ có truy nhập SMB được không
Thanks
Source
 
Top