Trophies

 1. 1

  Khởi đầu

  Đăng một tin nhắn một nơi nào đó trên các trang web để nhận được điều này .
 2. 2

  Thấy thú vị

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 5

  Tiếp tục phấn đấu

  30 tin nhắn đăng. Bạn phải thích nó ở đây!
 4. 10

  Không thể cưỡng lại

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 5. 10

  Quá thích

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 6. 15

  Nghiêm túc

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 7. 20

  Nghiện

  1,000 messages? Impressive!
 8. 20

  Không thể thích hơn được

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 9. 30

  Tuyệt vời

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
Top