V

Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

    • V
      vuthinh đã đăng chủ đề mới.
      Chất thải ni lông gồm các bao bì bằng nhựa polyethylene (PE) sau khi sử dụng trở thành rác thải. Trong rác thải sinh hoạt còn có các loại nhựa khác cũng có chứa các loại nhựa phế thải. Rác thải ni lông thực chất là một hỗn hợp nhựa, trong đó...
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top