Adobe® Flash® Player 19.0.0.207 (Plug-In)+(Active-X )+(PPAPI)

G

geoda.worm

Khách vãng lai
Adobe® Flash® Player 19.0.0.207 (Plug-In)+(Active-X )+(PPAPI)[Silent Install]

Flash Player là ứng dụng nhỏ gọn, cung cấp các trải nghiệm người dùng mạnh mẽ và nhất quán trên các hệ điều hành, trình duyệt, điện thoại di động và các thiết bị phổ biến khác.


Phần mềm Adobe Flash Player là Plug-in hỗ trợ nhiều trình duyệt cung cấp một bước đột phá trong trải nghiệm web của người dùng và được cài đặt trên hơn 98% máy tính có kết nối Internet.


Flash Player đã được tối ưu hóa để có được khả năng thực hiện cao trên màn hình điện thoại và được thiết kế để tận dụng tối đa khả năng của thiết bị, cung cấp trải nghiệm người dùng phong phú và đa dạng hơn.

_______________

Homepage

http://www.adobe.com/

Language versions
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polish
Português (Brasil)
Svenska
Turkish
čeština
Русский
日本語
简体中文
繁體中文
한국어

October 13, 2015 Flash Player:
Flash content cannot be embedded within Microsoft PowerPoint [4062206]
Installing 19.0.0.185 does not uninstall 18.0.0.232 [4060786]
Images are not displayed as expected using BitmapData.encode with PNGEncoderOptions [4046676]
Multiple security and functional fixes
Adobe Flash Player 19.0.0.207 (Plug-In) + 19.0.0.207(Active-X)+ 19.0.0.207 PPAPI [Silent Install]

Trích:
http://www.multiupfile.com/f/26d5426f7e
Download | 32-bit | y | 64-bit |19.0.0.207 Windows, Firefox, Mozilla - NPAPI
Trích:
http://fpdownload.macromedia.com/get..._19_plugin.exe
http://download.macromedia.com/get/f..._19_plugin.msi
http://download.macromedia.com/pub/f...ash_player.exe
Download | 32-bit | y | 64-bit | 19.0.0.207 Windows, Internet Explorer
Trích:
http://fpdownload.macromedia.com/get...9_active_x.exe
http://download.macromedia.com/get/f...9_active_x.msi
http://download.macromedia.com/pub/f..._player_ax.exe
Download | 32-bit | y | 64-bit | | 19.0.0.207 Windows, Chrome (embedded), Opera, Chromium-based browsers - PPAPI
Trích:
http://fpdownload.macromedia.com/pub...ayer_ppapi.exe
http://fpdownload.adobe.com/get/flas...ayer_ppapi.exe
Download Uninstaller | 32-bit | y | 64-bit | Windows
Trích:
http://download.macromedia.com/get/f...ash_player.exe
Mac OS X (Intel)
Trích:
http://fpdownload.macromedia.com/get...yer_19_osx.dmg
http://fpdownload.macromedia.com/get...19_osx_pkg.dmg
All Systems
Trích:
https://www.adobe.com/products/flash...ribution3.html
 
Top