Đã có phiên bản mới nhất Mozilla Firefox 41.0.2 Final (update thường xuyên)

T

tieulong686888

Khách vãng lai

Đã phát hành phiên bản Mozilla Firefox 41.0.2 Final











Tính năng chủ yếu:
DO NOT TRACK
: là một tính năng mới, cho phép bạn chỉ ra quyền ưu tiên về cách thức thông tin cá nhân của bạn được thu thập và sử dụng trực tuyến.

PRIVATE BROWSING Bật tính năng này để bảo vệ lịch sử duyệt web của bạn trước những người khác.

FORGET BUTTON: Xóa thông tin trình duyệt từ máy tính của bạn sau khi truy cập thực tế. Sử dụng tính năng này khi bạn đã ghé thăm một trang web mà bạn không muốn có trong lịch sử của bạn.

SECURE CONNECTIONS : Sử dụng ID Website ngay lập tức để đảm bảo một trang web là những gì nó tuyên bố và kiểm tra kết nối của bạn để nó được an toàn.

WORLD CLASS PROTECTION: Gồm Anti-phishing và các tính năng chống phần mềm độc hại bảo vệ bạn khỏi trojan, phần mềm gián điệp và cảnh báo bạn về các trang web lừa đảo tiềm ẩn.

AUTOMATIC SECURITY UPDATES: Firefox có chế độ tự động cập nhật để đảm bảo bạn luôn luôn có các bản sửa lỗi bảo mật mới nhất và lớn nhất.


Fixed trong phiên bản:
Startup crash in mozilla::layers::CompositorD3D11::GetTextureFactoryIdentifier()
Changing properties of a new bookmark while adding it acts on the last bookmark in the current container
Firefox hangs with flash plugins
Startup crash in nsStyleSet::GatherRuleProcessors(nsStyleSet::sheetType) possibly related to Yandex toolbar and Adblock Plus
Crash in mozilla::gl::GLBlitHelper::BlitImageToTexture



Tải về:
Bản tiếng Anh:

Bản tiếng Việt:
 
Top