DJI ra mắt "action cam" Osmo Action nhỏ gọn với 2 màn hình, chống nước, quay 4k60p, có giá $349

Discussion in 'Tin tức công nghệ' started by invalid@example.com, May 15, 2019.

  1. invalid@example.com

    invalid@example.com Khách vãng lai

Share This Page