Đoạn video 5 giây này có thể làm crash thiết bị iOS

I

invalid@example.com (Duy

Khách vãng lai

EverythingApplePro và nhiều người dùng cho biết khi họ chơi 1 đoạn video đặc biệt trong Safari, nó sẽ khiến iOS bị tràn bộ nhớ và cuối cùng là máy sẽ đơ hoàn toàn, chỉ còn cách reset bằng phím cứng để trở lại bình thường. Đoạn video 5 giây này xuất phát từ một app tạo video vui vẻ Trung Quốc, có khả năng trong lúc app kết xuất thành file MP4 thì đã có lỗi xảy ra và iOS không thể tự xử lý lỗi đó. Người dùng reddit cho biết vấn đề xảy...

Đoạn video 5 giây này có thể làm crash thiết bị iOS
 
Top