help! E lỡ tay xóa phân vùng recovery

I

invalid@example.com

Khách vãng lai
[]E lỡ tay xóa phân vùng recovery, giờ không vào mac os được nữa, mọi người có cách gì không ? Giúp e với. Em còn ít dữ liệu để trong ổ cài Os đó nữa
E mới dùng Mac, có gì anh/chị chỉ bảo với ạ
Thanks.

Source
 
Top