Không điền được khoảng trống khi bật Caps Lock

I

invalid@example.com

Khách vãng lai
[]Mong mọi người giúp đỡ: Máy em mới bị (IOS 10.13.1): Trong word, Chrome...(Execel không bị) ở chế độ bật Caps Lock, gõ phím Spacebar sẽ không điền khoảng trống và sau khi gõ phím Spacebar, gõ tiếp ký tự khác sẽ bị xoá chữ vừa gõ!!!???
Thanks!
Source
 
Top