Máy trả bảo hành của apple.

I

invalid@example.com

Khách vãng lai
Iphone khi trả bảo hành thì imel của máy cũ sẽ bị xoá đi đúng ko nhỉ ?
Hnay mình check imel cũ của máy mình thì đã báo là bị thay thế , còn máy trả bảo hành được cập thì đã về đúng ngày active của máy cũ
 
Top