Thiết lập mail trong macbook như thế nào

I

invalid@example.com

Khách vãng lai
Chào cả nhà, mình dùng em macbook pro, mình vào phần mail, add acccount, nhưng khì nhập địa chỉ, password, thì nó cứ báo:
Logging in to the Google IMAP server “imap.gmail.com” failed. Make sure the user name and password you entered are correct, then click Continue. If the information isn’t correct, you cannot receive messages.

Mà rõ ràng, địa chỉ, password mình khai báo đúng, vì mình dùng Safari vẫn vào được.

Bạn nào biết chỉ giúp mình với.

Cảm ơn cà nhà trước nhé.
Source
 
Top